ReadyPlanet.com
เคล็ดลับสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน article

สัมมนาเคล็ดลับสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

โอกาสครั้งสำคัญที่จะเติมเต็มชีวิตคุณ

 Financial Pyramid ปิรามิดการวางแผนการเงิน

สัมมนานี้เน้นการวางรากฐานการเงินให้มั่นคงอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเกิดภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับชีวิตก็ตาม เช่น เปลี่ยนงาน, เกษียณก่อนกำหนดโดยไม่ทันตั้งตัว (Early Retire), มีลูก, น้ำท่วม, สินค้าจำเป็นขึ้นราคาพร้อม ๆ กัน (ทางด่วนก็ขึ้น น้ำมันก็ขึ้น แก๊สก็ขึ้น ค่าไฟฟ้าก็ขึ้น ฯลฯ) ช่วยให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิต

การวางแผนภาษีเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่งคั่งที่ขาดไม่ได้ เพราะภาษีคือรูรั่วทางการเงินที่ทำให้เม็ดเงินในกระเป๋าของเราลดลง

รายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถและประสบการณ์ ส่วนหนึ่งชดเชยกับค่าเงินเฟ้อ แต่สิ่งที่น่าตกใจมากก็คือคนทำงานบริษัทเอกชนมีรายได้มากกว่าข้าราชการหลายเท่า แต่ไม่เคยมีใครบอกเขาเลยว่าเขาต้องแบ่งเงินออกไปเก็บเป็นเงินเกษียณด้วย และวันที่เกษียณอายุมาถึง เงินเกษียณที่ออกมาครั้งเดียวก้อนใหญ่เหมือนเงินถูกล็อตเตอรี่ มักจะถูกใช้หมดภายใน 3-5 ปีแล้วชีวิตที่เหลืออยู่จะทำอย่างไร

ในโปรแกรมสัมมนานี้คุณจะได้:

  • เริ่มต้นที่จะมองสุขภาพการเงินของคุณด้วยวิธีที่สนุกและเข้าใจง่าย และเริ่มเปิดหนทางสู่การค้นหาว่คุณจะมีความมั่งคั่งได้อย่างไร
  • รู้จักวิธีใช้จ่ายอย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลก่อนสิ้นเดือนว่าเงินจะพอใช้หรือไม่
  • รู้จักมหัศจรรย์ดอกเบี้ยทบต้น กับดักการใช้เงินอนาคต (บัตรเครดิต) และวิธีออกจากกับดัก
  • สำหรับผู้ที่มีภาระหนี้สิน จะมีความเข้าใจ และเห็นแนวทางการหลุดพ้นจากภาระหนี้สิน
  • รู้จักผลกระทบจากเงินเฟ้อ  และการลงทุน  เพียงลดการใช้โทรศัพท์มือถือวันละ 10 นาที เท่ากับประหยัดเงินวันละ 10 บาท จะกลายเป็นเงิน 300,000 บาทได้อย่างไร
  • ค้นพบว่าคุณเองก็สามารถคำนวณกองทุนเกษียณอายุที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพหลังเกษียณได้ตลอดชีวิตอันครอบคลุมถึงปัจจัยสี่และค่ารักษาพยาบาลยามช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่ต้องเป็นภาระของสังคมหรือลูกหลาน
  • เริ่มรู้จักวิธีออมเงินและเทคนิคลงทุนให้ได้ผลตอบแทน 8%, 10%, 12% ด้วยระบบอัตโนมัติ หมดกังวลเรื่องเงินหลังเกษียณ
  • สามารถคำนวณภาษีเงินได้ส่วนบุคคลเป็น และรู้จักวิธีอุดรูรั่วของเม็ดเงินในกระเป๋าและการนำเงินที่รั่วออกไปกลับคืนมาได้อย่างถูกต้อง รู้เทคนิคลงทุนใน LTF/RMF และวิธีคัดเลือกกองทุน
  • รู้จักวิธีรวบรวมทำทะเบียนทรัพย์สิน และการสร้างมรดกอย่างง่าย
  • พบกับตัวอย่างหนึ่งของวิธีหาแหล่งเงินได้ ที่จะช่วยเติมเต็มแผนการเงิน โดยไม่กระทบกับงานประจำ ด้วยธุรกิจ online

 

ระยะเวลา: 8.30 – 16:30 น.                 

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสัมมนาต้องเตรียมมา: เครื่องคิดเลข

 

ดาวโหลดใบสมัคร:

 ใบสมัคร

 

สมัครได้เลย:

กรอกข้อมูลส่วนตัวแจ้งความประสงค์สมัครร่วมสัมมนา และโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "บจก. ฟินคีย์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด" ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 125-4-00733-4 สแกนหรือถ่ายภาพ Pay-in ส่งมาที่อีเมล finkeyadvisory@gmail.com

 


ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
เบอร์โทร :  *
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
หมู่บ้าน/อาคาร :
ซอย :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
อีเมล :กิจกรรมของเว็บไซต์

Secret$ of Money Cat - Workshop Seminar 18-19 July 2015
วิทยากรประจำหลักสูตรเคล็ดลับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
สัมมนาวางแผนการเงินสู่อิสรภาพในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
มอบสินไหมมรณกรรมประกันสินเชื่อกลุ่ม เอไอเอ article
เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
บรรยาย ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด
บรรยายวางแผนการเงิน
บรรยายวางแผนภาษีด้วย RMF/LTF
มอบกรมธรรม์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
มอบกรมธรรม์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
มอบกรมธรรม์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด article
มอบกรมธรรม์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
มอบกรมธรรม์ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานส่วนตำบลปทุมธานี จำกัด
มอบกรมธรรม์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัดCopyright © 2013 All Rights Reserved.
http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php