ReadyPlanet.com
ขั้นอาชีพ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม article

 

  ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม  สำหรับพนักงานองค์กร
การพิจารณาแบ่งชั้นอาชีพตามลักษณะธุรกิจ
ลักษณะธุรกิจ  สำหรับการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยและค่าเบี้ยประกันภัย
ชั้นอาชีพ 1       คนขายต้นไม้ ทำสวนครัว และเพาะต้นไม้  การทำสบู่ ไขทำสบู่ เทียน แบะกาววิทยาลัย(อาจารย์ และ/หรือ พนักงานทั่วไป)ธนาคาร บริษัทประกันภัย และกิจการที่คล้ายคลึงกัน นางพยาบาล สถานพักฟื้น โรงพยาบาลและอื่นๆ สถานีวิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ (รวมถึงโรงภาพยนตร์) การทำไม้กวาด ทำแปรง เครื่องหมาย และเครื่องจักสาน การทำเครื่องใช้จากงา เขา กระดูกสัตว์ การตีพิมพ์ การหุ้มปก หรือ     การจัดพิมพ์โฆษณา โรงแรม และภัตตาคาร
 ชั้นอาชีพ 2       การทำนาทั่วไป และเลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ย (ยกเว้นการระเบิดหิน  หรือเหมืองแร่ การทำเครื่องปั้นดินเผา การเจียระไน และขัดหิน นักแสดงชาย นักแสดงหญิง การแสดงออร์เคสตร้า และอุปรากร การทำภาพยนตร์ ผู้ผลิตและกลั่นสุราผลิตภัณฑ์อาหารนม โรงงานบรรจุขวด ซึ่งไม่รวมเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ อาหารสำเร็จรูป และอาหารกระป๋อง รองเท้า สินค้าจำพวกเครื่องหนักเบา

     เครื่องตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ ผลิตภัณฑ์พลาสติก  การทอผ้าการผลิตผ้า และสินค้าผ้า การบริการซักรัด พนักงานเดินตลาด สถานที่ขาย และบริการซ่อมรถยนต์

 ชั้นอาชีพ 3         การดูแลต้นไม้  กรดชนิดบางเบา  น้ำมันขัดเงา และเคมีภัณฑ์ชนิดอื่น โรงงานผลิตปูนซีเมนต์  หรือปูนขาว  ผลิตภัณฑ์ซีเมนส์ การติดตั้งท่อ การฟอกหนัง การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์แผ่นโลหะ (ทำเป็นรูปแบ) การฟอกหนังเทียม คลังสินค้าและอุตสาหกรรมห้องเย็น การขายส่ง และขายปลีก การบริการส่งแก๊สหุงต้ม
หมายเหตุ :

 

      การคิดเบี้ยประกันภัยโดยแบ่งชั้นอาชีพตามตารางข้างต้นดังกล่าว แยกตามลักษณะของธุรกิจหลัก แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาลักษณะของธุรกิจใด ๆ จะพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่สมาชิกปฏิบัติงานอยู่ สถานที่ตั้งของโรงงาน ตราการความปลอดภัย ประวัติการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย การบริหาร ตลอดจนนโยบายของบริษัท โดยที่อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจตามชั้นอาชีพที่แสดงไว้ในตารางข้างต้นดังกล่าว*

 

*เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้

 

 


 


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ข้อมูลอื่น ๆ

รายชื่อแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน article
เบอร์ฉุกเฉิน article
ประมาณการค่ารักษาโรคร้ายแรง articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.
http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php